Антиградња

 

У оквиру рубрике Антиградња покушаћемо да Вам укажемо шта је то у архитектури и грађевини супротно логици градње и како неки простор, објекат или нешто друго не би требало да изгледа. Трудићемо се да сваки чланак поткрепимо фотографијом.

Кухиња и ВЦ у једном.

Кухиња и ВЦ у једном.

Коме још треба умиваоник? WЦ и славина у једном елементу

Колекција степеништа која не воде никуд

На мост само степеницама

Кина -Зграда без прозора

Лажни прозори у Новом Саду